19 mars, 2013

Kuba är en planekonomisk, centralstyrd, kommunistisk enpartistat där inga andra partier är tillåtna. Efter Fidel Castros insjuknande 2008 spreds en viss förhoppning om reformer, men de små förändringar som skett sedan dess är enbart symboliska handlingar utan något egentligt värde.

Jarl Hjalmarson Stiftelsen lanserar nu en ny temasida för att informera om utvecklingen på Kuba. I samband med detta kommer John Suarez, internationell sekreterare för Cuban Democratic Directorate, till Sverige för att ge sin syn på utvecklingen i landet.

Seminariet hålls på engelska.

Datum: 19 mars, 2013
Tid: 12.00, en lättare lunch serveras från 11.30
Plats: Stora Nygatan 30, Gamla stan, Stockholm

OSA senast 17 mars, 2013, till hjalmarsonstiftelsen@moderat.se eller telefon: 08-676 81 08.

 

22 mars, 2013till24 mars, 2013

Jarl Hjalmarson Stiftelsen anordnar i samarbete med den turkiska tankesmedjan Association for Liberal Thinking (ALT) en konferens i Ankara, helgen den 22-24 mars. Utbildningen utgår från Nigel Ashfords studiebok ”Principer för det Fria Samhället” vilken tar upp grundläggande principer för en liberal demokrati, såsom fri marknadsekonomi, demokrati och tolerans. Deltagarna är universitetsstudenter från hela Turkiet med intresse för politik och samhällsutveckling.

21 mars, 2013

Den 21 mars anordnar Jarl Hjalmarson Stiftelsen en halvdagsutbildning för förtroendevalda moderater om svenskt demokratibistånd och JHS arbete.

22 mars, 2013till24 mars, 2013

Den 22-24 mars anordnar Jarl Hjalmarson Stiftelsen en konferens för ungdomspolitiker från Party of Democratic Action (SDA) i Bosnien. Konferensen kommer att handla om europeisk integration och politiskt varumärkesbyggande.

8 mars, 2013till10 mars, 2013

Den 8-10 mars anordnar Jarl Hjalmarson Stiftelsen en rundabordskonferens för kvinnliga politiker från våra samarbetspartier på Balkan i Zagreb, Kroatien.

 

 

1 mars, 2013till3 mars, 2013

Den 1-3 mars anordnar Jarl Hjalmarson Stiftelsen en konferens för ungdomspolitiker från partiet G17+ i Belgrad, Serbien. Utbildningen kommer att handla om politiskt kampanjarbete och kommunikation.