6 oktober, 2012 09:00till7 oktober, 2012 18:00

Helgen den 6-7 oktober anordnar Jarl Hjalmarson Stiftelsen och National Independence Party of Azerbaijan (NIPA) en konferens för partiets ungdomspolitiker.

Konferensen kommer beröra två ämnen, dels hur man kan använda sociala medier för att påverka den politiska utvecklingen, dels hur man på bästa sätt tar tillvara på ungdomars engagemang och ledarskap i politiken.

Från Sverige deltar Alexandra Anstrell, ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Haninge kommun samt Sebastian Tham, pressekreterare hos moderaterna i Stockholms Läns Landsting.

5 oktober, 2012
09:00till20:00

Fredagen den 5 oktober anordnar Jarl Hjalmarson Stiftelsen och National Independence Party of Azerbaijan (NIPA) en endagskonferens i Baku med partiets lokala och regionala ordföranden.

Konferensen kommer handla om hur man kan organisera ett parti på lokal och regional nivå, såsom hur man rekryterar och involverar medlemmar samt hur man når ut med sina politiska budskap.

Från Sverige deltar Alexandra Anstrell, ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Haninge kommun och Sebastian Tham, pressekreterare hos moderaterna i Stockholms Läns Landsting.

27 oktober, 2012till28 oktober, 2012

Jarl Hjalmarsonstiftelsen arrangerar en ungdomskonferens med partiet UNM i Georgien.