9 februari, 2012

Torsdagen den 9 februari anordnar Jarl Hjalmarson Stiftelsen och Olof Palmes Internationella Center ett endagsseminarium tillsammans med den svenska ambassaden i Ankara. Diskussionerna kommer framförallt beröra de politiska förutsättningarna att komma vidare på området, rättighetsfrågor och juridiska ramverk.

Från svensk sida deltar riksdagsledamöter från Moderaterna och Socialdemokraterna och från turkiskt håll deltar konstitutionella experter, journalister, akademiker, think-tankers och politiker från olika partier.

Makedoner besöker Bryssel

16 december 2011   Evenemang
7 februari, 2012till9 februari, 2012

Ett studiebesök arrangeras i Bryssel för politiskt aktiva från VMRO-DPMNE, Makedonien. Syftet är att studera EU och dess institutioner.