I ett uttalande vädjar den amerikanske senatorn John McCain (R-AZ) och European People’s Partys ordförande Wilfried Martens till de ukrainska myndigheterna att frige Yulia Tymoshenko mot borgen. De vädjade till den ukrainske riksåklagaren att Yulia Tymoshenko, ledare för Batkivshchyna partiet och tidigare premiärminister som arresterades under tvivelaktiga omständigheter den 5 augusti 2011, ska släppas fri mot borgen.

Läs pressmeddelandet (på engelska)

De nordiska och baltiska länderna har idag skrivit under ett samförståndsavtal om postering av diplomater på varandras utlandsmyndigheter. Avtalet ska underlätta för de nordisk-baltiska länderna att upprätthålla en diplomatisk närvaro runt om i världen genom flexibla och kostnadseffektiva lösningar.

Läs regeringens pressmeddelande

Idag avslogs tidigare premiärminister Julia Tymosjenkos överklagande av att hon under pågående rättsprocess arresterats i en ukrainsk domstol. Det var i fredags som Julia Tymosjenko, oppositionsledaren och tidigare premiärministern, greps i rättssalen med hänvisning till att hon ”systematiskt stört förhandlingarna”. Julia Tymosjenko leddes under poliseskort ut från rättssalen och överfördes direkt till häkte.

Enligt domaren finns det ingen anledning att ändra beslutet om arrest eftersom det i överklagandet, som överlämnats av Julia Tymosjenkos försvar, inte finns någon ”objektiv förklaring i enlighet med den ukrainska lagen”. (mer…)